Ziua Dunarii

 

Începand din anul 2004, la data 29 iunie marcăm Ziua Dunarii, prilej de bucurie şi sărbatoare pentru ţara noastră şi pentru toate ţările riverane, pentru care Dunărea reprezintă sursa de apă şi energie, cale de transport, zona de agrement şi mediu de viaţă pentru organismele acvatice. Data de 29 iunie marchează semnarea în anul 1994 a „Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunarea”, pentru care România îndeplineşte şi funcţia de depozitar.

Activităţile dedicate Zilei Dunarii se desfăşoară sub coordonarea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunarea în toate statele dunărene sub sloganul „Fii activ pentru Dunare”, pentru a manifesta dorinţa comună a acestora de a-şi uni forţele în sprijinul protejării şi conservării acestui fluviu şi a tuturor resurselor de apă din bazinul său. Obiectivul general al acestor manifestări este acela de a implica cetăţenii ţărilor dunărene în multiple acţiuni independente sau comune, organizate pe plan local, bazinal şi naţional.

Sărbătorim Fluviul Dunarea, fluviul al cărui bazin este format din teritoriul sau părţi din teritoriul a 19 state europene, dintre care 14 cu suprafaţă mai mare de 2000 kmp, fiind “cel mai internaţional” bazin hidrografic din lume. Din acest punct de vedere cooperarea internaţională, bazinală şi bilaterală este deosebit de importantă, fiind o condiţie pentru dezvoltarea durabilă şi pentru protejarea şi conservarea ecosistemelor acvatice. De aceea, astăzi, în această zi de sărbătoare ţările dunărene nu precupeţesc nici un efort şi îşi declară intenţiile pentru a gospodări un fluviu mai curat cu ecosisteme sănătoase pentru noi şi generaţiile viitoare.

Ziua Dunarii este pentru Administraţia Naţională “Apele Române” un prilej de a focaliza atenţia opiniei publice asupra necesităţii protejării apelor din bazinul Dunării şi de a reliefa îndatoririle şi responsabilităţile noastre, ale celor cu atribuţii în protejarea şi valorificarea resurselor de apă, cât şi de a cere implicarea şi suportul tuturor factorilor interesaţi, în general, şi a publicului larg, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

Aşa cum au fost identificate în cadrul Planurilor de management bazinale, precum şi în Planul de Management al Districtului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunarea, cele mai importante probleme de gospodărirea apelor în Romania şi în bazinul hidrografic al Dunarii au în vedere poluarea cu substanţe organice, cu nutrienţi, cu substanţe periculoase, precum şi alterările hidromorfologice, pentru care s-au propus măsuri care vor conduce la atingerea treptată a stării bune a apelor.

Tot în acest context, la nivel european, Strategia Dunarii reprezintă un instrument de bază pentru corelarea dezvoltării socio-economice cu gospodărirea durabilă a resurselor de apă la nivel bazinal. Printre priorităţile României în cadrul acestei strategii se au în vedere protecţia mediului prin dezvoltarea şi extinderea infrastructurii utilităţilor (alimentare cu apă potabilă, reţele de canalizare), asigurarea epurării apelor uzate pentru toate aglomerările umane, protejarea biodiversităţii, păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, precum şi asigurarea unei navigaţii optime în condiţii de siguranţă pe tot parcursul Dunării şi dezvoltarea capacităţilor energetice în bazinul Dunării.

Este momentul ca astăzi, în mod special de ziua fluviului care ne-a definit ca popor să ne bucurăm de forţa, frumuseţea şi măreţia sa şi doresc ca fiecare dintre noi să gândească şi să acţioneze astfel încât generaţiile viitoare să poată beneficia de tot ceea ce el ne oferă.

Reuşita depinde de noi toţi, de modul în care vom reuşi să punem în practică acţiunile şi proiectele actuale şi viitoare, de implicarea efectivă a noastră, a tuturor, pentru atingerea unei calităţi corespunzătoare pentru Dunare şi afluenţii săi, cât şi pentru prevenirea efectelor negative datorate fenomenelor extreme.

Sursa

Tag-uri: , ,

Voteaza eveniment

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Inca nu are voturi)

Leave a Reply


6 − = 5

Incarcare imagini

Daca ai fost aici, insoteste-ti comentariile cu imagini