Proiect nou de finanţare : Programul Meşteşug Artizanat 2013

program mestesug artizanat

Începând cu data de 23 septembrie, Direcţia de Implementare Programe pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii deschide înscrierea în cadrul Programului naţional multia­nual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Aplicaţia va fi valabilă începând cu ora 10.00, pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM-uri. Obiectivul Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea indivi­dual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor rea­lizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Bugetul Programului pentru anul 2013 este de 1.000.000 lei. Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: intreprinderile Mici şi Mijlocii, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile coope­rative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţii. Acestea trebuie să aibă capital social integrat privat, să realizeze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, să aibă un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior şi să aibă ca obiect de activitate   producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional.

 

Documentatia Programului o găsiti aici : http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului/

Sursa

Leave a Reply


8 + = 15

Incarcare imagini

Daca ai fost aici, insoteste-ti comentariile cu imagini